Išmintis telydi Jūsų sprendimus, sėkmė – darbus, o geranoriškumas – esančius greta žmones.

Džiaugsmo, vilties ir kūrybingų darbų linki Jums VšĮ Darnaus vystymo kolektyvas šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga!