Antrus metus iš eilės – vaikų stovykla prie Rubikių ežero!

VšĮ Darnaus vystymo projektai vykdydama projektą „Socialinės rizikos šeimų narių integracija į darbo rinką Anykščių r. sav., Zarasų r. sav. ir Visagino sav.“ antrą kartą surengė socialinių įgūdžių ugdymo stovyklą projekte dalyvaujančiam jaunimui nuo 14 iki 18 metų. Stovykla buvo organizuojama Anykščių r. sav. prie Rubikių ežero, o joje savo socialinius įgūdžius 4 dienas galėjo pagerinti 20 jaunųjų projekto dalyvių.

Stovykloje per įvairaus pobūdžio užsiėmimus su profesionaliais lektoriais buvo ugdomi jaunimo planavimo ir organizavimo, verslumo, finansinio raštingumo bei komunikacijos įgūdžiai.

Projekto dalyviai turėjo konsultacijas jiems rūpimais klausimais su projekte dirbančiais socialiniais darbuotojais, kurie viso projekto metu palaiko ryšį su dalyviais.

Projektas finansuojamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemone Nr. 08.3.1-ESFA-K-413 „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“.