Bendrojo ugdymo mokyklų sveikatos indeksas

VšĮ „Darnaus vystymo projektai“ kartu su partneriu UAB „Grand Partners Consulting“ 2015 m. lapkričio mėn. – 2016 m. balandžio mėn. įgyvendino Bendrojo ugdymo mokyklų sveikatos indekso tyrimą 15 pilotinių Vilniaus miesto bei Vilniaus rajono mokyklų.

Tyrimo metu ekspertai lankėsi tiriamose bendrojo ugdymo mokyklose, struktūrizuoto interviu forma bendravo su mokyklų administracija, pedagogais, taip pat atlikto mokyklų bendruomenės narių apklausas.

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ SVEIKATOS INDEKSAS – kriterijų visuma, leidžianti ištirti sveikatos ugdymo(-si) aplinką  mokykloje bei nustatyti kaip mokyklos bendruomenės nariai laikosi sveikos gyvensenos principų.

Sveikatos indekso metodika buvo sukurta 2015 m. antroje pusėje, išanalizavus užsienio šalių gerąją patirtį, Lietuvos teisės aktus, diskusijų focus grupėse su ekspertais metu.

 

Mokyklų indeksavimo eiga:

 • Organizuojami pusiau struktūruoti interviu su mokyklos administracijos atstovais (direktoriumi (-e), pavaduotoju (–a), visuomenės sveikatos priežiūros specialistu (-e), psichologu (-e), socialiniu pedagogu (-e), pagal poreikį su pedagogais);
 • Atliekama mokyklos vidinė ir išorinė aplinkos analizė;
 • Atliekama mokyklos strateginių, veiklos, vidaus darbo organizavimo ir kt. dokumentų analizė;
 • Atliekamos mokinių, tėvų, mokytojų anketinės apklausos, gautų duomenų aprašomoji ir palyginamoji analizė;
 • Nustatomos sveikatą lemiančių veiksnių mokyklos teritorijoje ir aplink mokyklą silpnosios ir stipriosios pusės;
 • Parengiamos individualios rekomendacijos, kaip būtų galima tobulinti sveikatą lemiančius veiksnius mokyklos teritorijoje ir aplink ją;
 •  Pristatoma sveikatą lemiančių veiksnių analizė, nustatytų silpnųjų ir stipriųjų pusių rezultatai bei parengtos rekomendacijos.

 

NAUDA MOKYKLAI:

 • Faktais grįstas tyrimas apie sveikatos ugdymo(-si) aplinką  mokykloje bei mokyklos bendruomenės narių sveikos gyvensenos principų laikymąsi.
 • Mokyklos bendruomenės apklausa (mokinių, mokytojų, administracijos, mokinių tėvų (globėjų)) apie mokyklos sporto, sveikos gyvensenos infrastruktūrą, vykdomą sveikatos politiką, žalingus įpročius, fizinę, psichologinę savijautą, sveikatą, mokinių lytinę elgseną, statistinė apklausos duomenų analizė.
 • Mokyklos sveikatos ugdymo(-si) aplinkos bei mokyklos bendruomenės narių sveikos gyvensenos stiprybių ir silpnybių identifikavimas.
 • Rekomendacijos (priemonės, veiklos) mokyklos silpnybių stiprinimui.
 • Galimų finansavimo šaltinių mokyklos projektinei veiklai, skirtai sveikatos ugdymo(-si) aplinkos mokykloje gerinimui bei mokyklos bendruomenės narių sveikos gyvensenos skatinimui, išplėstinis sąrašas.

 

NAUDA SAVIVALDYBEI:

 • Faktais grįsta integruota informacija apie sveikatos ugdymo(-si) aplinką  savivaldybės mokyklose bei mokyklų bendruomenės narių (mokinių, mokytojų, administracijos, mokinių tėvų (globėjų)) sveiką gyvenseną, t.y.:
 • Sporto, sveikos gyvensenos infrastruktūros būklė mokyklose;
 • Mokyklų vykdoma sveikatos politika (strateginiuose dokumentuose, vidaus teisės aktuose, projektinėje veikloje, renginiuose);
 • Žalingų įpročių paplitimas tarp mokyklų bendruomenės narių (mokinių, mokytojų, administracijos, mokinių tėvų (globėjų));
 • Mokyklų bendruomenės narių fizinė, psichologinė savijauta, sveikata;
 • Lytinio švietimo situacija mokyklose, mokinių lytinė elgsena.
 • Savivaldybės mokyklų sveikatos ugdymo(-si) aplinkos bei mokyklų bendruomenės narių sveikos gyvensenos silpnosios vietos;
 • Rekomendacijos (priemonės, veiklos) kaip savivaldybė galėtų prisidėti prie mokyklų silpnųjų vietų stiprinimo.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *