VšĮ „Darnaus vystymo projektai“ (toliau – DVP) – nevyriausybinė organizacija, įsteigta 2007 m. Įstaiga veikia tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu.

DVP savo veikloje pripažįsta, kad darnaus vystymo principo turinį nusako ne tik sveika gamtinė aplinka, tačiau ir stabili šalies ekonominė plėtotė, žmonių gebėjimų ir pilietinės visuomenės plėtra. Vadovaujantis visais šiais darnaus vystymo principo aspektais įstaiga įgyvendina įvairius nacionalinius ir tarptautinius projektus, skatina savanorišką veiklą tarp įvairaus amžiaus grupių gyventojų, rengia mokymus, seminarus, orientuotus į verslumo, pilietiškumo ugdymą, regioninių iniciatyvų skatinimą ir gerosios praktikos perkėlimą regionuose, taip pat skatinančius mokymąsi tarp skirtingų kartų ir kultūrų. Viena iš pagrindinių organizacijos tikslinių grupių – jauni žmonės.

DVP siekia:

  • Didinti bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų kūrybiškumą, verslumą ir lyderystę.
  • Skatinti gebėjimų mokytis visą gyvenimą ugdymą visuose švietimo lygiuose.
  • Skatinti tolygų perėjimą iš švietimo sistemos į darbo rinką.
  • Ugdyti mažiau galimybių turinčių, įvairių rizikos grupių žmonių socialines kompetencijas, įtraukti juos į savanorišką veiklą, darbo rinką, švietimo sistemą.
  • Skatinti bei ugdyti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų sveikos gyvensenos (fizinis aktyvumas, sveika ir subalansuota mityba, žalingų įpročių prevencija) įpročius.

DVP yra CASCADE tinklo narė. CASCADE yra įvairių asmenų ir nevyriausybinių organizacijų tinklas, kuris skirtas keistis idėjomis, gerąja patirtimi, dalintis resursais, įrankiais ir metodais, taip stiprinant darbo su jaunimu ir projektų, orientuotų į jaunimą, kokybę.