Apie mus

Darnaus vystymo projektai (DVP)

2007 m. įkurta VšĮ „Darnaus Vystymo projektai“, (trumpai DVP), yra tvarumo, sveikos gyvensenos ir žaliojo kurso švyturys tiek nacionalinėje, tiek tarptautinėje arenoje. Suprantame, kad tikras tvarus vystymasis apima ne tik darnią aplinką; jis apima ekonominį stabilumą, individo augimą ir klestinčią, sveiką pilietinę visuomenę.

 

apie-mus

Mūsų, DVP, siekiamybė – įgyvendinti šiuos tvaraus vystymosi, bendruomeniškumo bei pilietinės visuomenės sveikatinimo aspektus. Jungiamės į pačias įvairiausias iniciatyvas, įskaitant nacionalinius ir tarptautinius projektus, asmenybes ir gyvenimus transformuojančius mokymus ir susimąstyti skatinančius seminarus. Mes aistringai ugdome verslumą, skatiname aktyvų pilietiškumą, kreipiame dėmesį į aktyvią gyvenseną, tvarumą, žiedine ekonomika grįstus projektus, įvairias regionines iniciatyvas ir perduodame geriausią praktiką bendruomenėms.

Mūsų aistra tuo nesibaigia. Esame įsipareigoję skatinti skirtingų kartų ir kultūrų mokymąsi, pripažindami, kad mūsų pasaulis yra praturtinamas tik tada, kai vyksta keitimasis idėjomis ir patirtimi. Išskirtines pastangas skiriame jaunimo įgalinimui ir palaikymui, nes jie yra raktas į šviesesnę ateitį. Taip pat didelį dėmesį kreipiama į socialiai jautrias grupes siekdami suteikti įrankius ir įgūdžius tapti aktyvia, pilnavertės visuomenės dalimi.

Didžiuojamės būdami CASCADE tinklo, dinamiško asmenų ir nevyriausybinių organizacijų kolektyvo, nariais. Esame pasišventę keitimuisi idėjomis, dalijimuisi ištekliais ir darbo su jaunimu bei į jaunimą orientuotų projektų stiprinimui. Mūsų dalyvavimas CASCADE parodo mūsų įsipareigojimą nuolat tobulėti ir siekti tobulumo visose srityse prie kurių prisiliečiame. Taip pat esame LITDEA – nacionalinės nevyriausybinės organizacijos, asociacijos nariai. Ji siekia plėsti savanorystę Lietuvoje  bei bendradarbiavimo ir dialogo su Lietuvos valstybinėmis institucijomis, atsakingomis už savanorystę ir vystomojo bendradarbiavimo politiką ir strategiją ir kitais suinteresuotaisiais. Palaikome šį tikslą!

DVP vizija - misija

Vizija

Tapti lyderiu padedančiu jaunimui, bendruomenėms bei kiekvienam individui siekti darnaus vystymosi, propaguojant sveikos gyvensenos, pilietiškumo ir žaliojo kurso vertybes.

Misija

Integruojant inovacijas, kūrybiškumą, verslumą ir lyderystę diegti sveikos gyvensenos, pilietiškumo ir žaliojo kurso vertybes visų amžiaus ir socialinių grupių žmonėms.

DVP kryptys

Sveika gyvensena

Pilietiškumas ir bendruomeniškumas

Žaliasis kursas

Pagrindiniai DVP tikslai

Skatinti bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų kūrybiškumą, verslumą ir lyderystę.

Ugdyti sveikos gyvensenos įpročius visoms amžiaus ir socialinėms grupėms.

Skatinti mokymosi visą gyvenimą konceptą visuose švietimo lygiuose.

Skatinti tolygų perėjimą iš švietimo sistemos į darbo rinką.

Ugdyti mažiau galimybių turinčių, įvairių rizikos grupių žmonių socialines kompetencijas, įtraukti juos į savanorišką veiklą, darbo rinką, švietimo sistemą.

Skatinti visuomenę saugoti gamtinę aplinką bei minimizuoti vartotojiško gyvenimo būdo praktikuojančių žmonių skaičių.

DVP vertybės

Darna

Remiame integruotą požiūrį į vystymąsi, siekdami subalansuoti ekonominį stabilumą, aplinkos gerovę ir socialinį teisingumą.

Meilė gamtai

Skatiname aplinkos mylėjimą, vartojant išteklius atsakingai, skatinant tvarumą ir prisidedant prie žaliojo kurso.

Kūrybiškumas

Skatiname inovacijas, kūrybiškumą ir verslumą kaip būdą skatinti tvarų augimą ir bendruomenių klestėjimą.

Mokymasis visą gyvenimą

Mokymasis visą gyvenimą: Pripažįstame, kad nuolatinis mokymasis ir švietimas yra pagrindinės sėkmingo ir tvaraus gyvenimo prielaidos.

Solidarumas

Palaikome bendruomeniškumo ir pilietiškumo vertybes, siekdami formuoti stiprias, įtraukias bendruomenes.

Socialinė atsakomybė

Įsipareigojame skatinti socialinį teisingumą, įtraukumą ir atsakomybę visuomenėje, ypač remiant mažiau galimybių turinčias grupes.