Parama

Vienkartinė parama

Asmeninė informacija

Kreditinės kortelės informacija
Tai saugus SSL užšifruotas mokėjimas.

Parama: €500,00

Kaip skirti 1,2% paramą:
Pateikti Prašymą skirti dalį sumokėto pajamų mokesčio paramos gavėjams galite prisijungę per VMI Elektroninio deklaravimo sistemoje (EDS), pasirinkę skiltį Deklaravimas -> Pildyti formą. Pildant formą svarbu užpildyti šiuos laukelius:

6S – pažymėkite varnele, kad mokesčio dalį skiriate paramos gavėjams;
E1 – įveskite gavėjo tipą – 2;
E2 – paramos gavėjo identifikacinis Nr. (kodas): 300855721;
E3 – paramos gavėjo pavadinimas: Darnaus vystymo projektai, VšĮ;
E4 – mokesčio dalies dydis: 1,2
Taip pat turite nepamiršti pateikti asmens duomenų (1,2,3 ir 4 eilutes).

Skaidri veikla

Dirbame su daugiau ir mažiau galimybių turinčiu jaunimu visoje Lietuvoje, ugdydami minėto jaunimo sveikos gyvensenos įpročius, formuodami fizinio aktyvumo įpročius bei stiprindami emocinę sveikatą.

Esame atsakingi, įsiklausantys bei patikimi partneriai. Racionaliai, socialiai atsakingai bei tvariai naudojame mums suteiktas lėšas bei turimus išteklius. Savo veiklas vykdome taip, kad užsitarnautume rėmėjų, organizacijų, įstaigų ir institucijų bei kitų mūsų misiją bei vertybes remiančių partnerių pasitikėjimą.

Kartu galime nuveikti daugiau!
– Darnaus vystymo komanda

Paramos lėšų panaudojimas

Gautos paramos lėšos bus panaudotos organizuojant treniruotes, renginius bei konsultacijas. Žemiau galite susipažinti su mūsų organizuojamomis veiklomis:

  •  FIZINIO AKTYVUMO TRENIRUOTĖS – fizinio aktyvumo treniruotės yra skirtos mažiau galimybių turinčiam mokyklinio amžiaus jaunimui, siekiant atitraukti jaunimą nuo žalingų įpročių pagundų bei sudominti patraukliomis fizinio aktyvumo treniruotėmis ir ugdyti sveikos gyvensenos įpročius.
  • ŽALINGŲ ĮPROČIŲ PREVENCIJOS RENGINYS – žalingų įpročių prevencijos renginiu siekiama keisti jaunimo kritinį mąstymą savo sveikatos atžvilgiu, sudominti juos iš esmės susimastyti apie savo asmeninę atsakomybę už savo ir aplinkinių sveikatą, stiprinti jų sąmoningumą žalingų įpročių atžvilgiu, pristatyti ir kartu su jaunimu išdiskutuoti alternatyvias veiklas žalingiems įpročiams.
  • EMOCINĖS SVEIKATOS STIPRINIMO PREVENCIJOS RENGINYS – emocinės sveikatos stiprinimo renginiu siekiama edukuoti jaunus žmones emocinės sveikatos, savižudybių prevencijos tema, skatinant drąsiai kalbėti apie jausmus, siekiant suprasti moksleivių emocijas, pagalbos šalia esančiam svarbą ir savalaikio pagalbos poreikio atpažinimo ir suteikimo svarbą.
  • PSICHOLOGO KONSULTACIJA – mokyklinio amžiaus kaimo jaunimas, ypač į žalingus įpročius linkęs bei turintis mažiau galimybių, neturi realios galimybės prireikus laiku ir vietoje gauti psichologo konsultaciją. Siekiant atliepti šį poreikį ir padidinti kaimo mokyklinio amžiaus jaunimui galimybę gauti profesionalią savalaikę psichologo pagalbą prašome prisidėti prie psichologo konsultacijų kaimo mokyklinio amžiaus jaunimui teikimo.

Padėka

Norėtume išreikšti didelę padėką už Jūsų paramą VšĮ ,,Darnaus vystymo projektai” organizacijai. Jūsų parama yra nepaprastai svarbi mūsų kelionėje į geresnį, tvaresnį pasaulį. Kartu galime idėjas paversti veiksmais, o veiksmus – ilgalaikiais pokyčiais.

Jei nori skirti kito tipo paramą ar kyla neaiškumų susisiekite el. paštu – info@dvp.lt