Projekto „Socialinės rizikos šeimų narių integracija į darbo rinką” apžvalga

VšĮ „Darnaus vystymo projektai” bendradarbiaudama su Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija 2018 m. balandžio 3 d. pradėjo 18 mėn. trukmės projektą „Socialinės rizikos šeimų narių integracija į darbo rinką Anykščių r. sav., Zarasų r. sav. ir Visagino sav.“ Šio projekto pirminiame etape buvo atliktas tikslinės grupės poreikių vertinimas. Tokio vertinimo metu iki 2018 m . lapkričio mėn. buvo atrinkta apie 90 projekto dalyvių.

Šiame etape socialiniai darbuotojai vykdė individualius pokalbius su Projekto dalyviais (vidutiniškai po 4 val. su kiekvienu dalyviu), kurių metu surinko informaciją apie šių asmenų socialinių įgūdžių ir bendrųjų gebėjimų poreikius.

Atrinkus tinkamus dalyvius ir baigus pokalbius su socialiniais darbuotojais buvo pradėta nauja projekto veikla – individualus projekte dalyvaujančių asmenų motyvavimas. Šios veiklos metu siekiama padėti projekto tikslinei grupei labiau susivokti savyje, sužadinti vidinę motyvaciją dalyvauti tolimesnėse projekto veiklose. Psichologas veda individualias konsultacijas (vidutiniškai apie 5 val. su kiekvienu dalyviu), kurių metu surenka informaciją apie kiekvieną konsultuotą projekto tikslinės grupės narį: jo motyvaciją dalyvauti projekte, galimus lūkesčius. Šiame etape iki 2018 m. lapkričio mėn. sudalyvavo 39 projekto dalyviai: Anykščių r. sav. – 23 dalyviai, Visagino sav. – 3 dalyviai, Zarasų r. sav. – 13 dalyvių.

Trečiasis projekto etapas – profesinis orientavimas, informavimas ir konsultavimas. Šio etapo metu siekiama įvertinti projekto tikslinės grupės atstovų poreikius, darbinius įgūdžius jiems teikiamos profesinio orientavimo, informavimo ir konsultavimo paslaugos. Dalyviai supažindindami su specializuotomis darbo paieškos, CV rašymo, asmeninio verslumo ugdymo svetainėmis, atlieka individualių savybių ir profesijos testus. Šiame etape šiuo metu dalyvauja 9 projekto dalyviai, visi Anykščių r. sav.

Visi norintys dalyvauti projekte „Socialinės rizikos šeimų narių integracija į darbo rinką Anykščių r. sav., Zarasų r. sav. ir Visagino sav.“ gali kreiptis į projekto koordinatorių VšĮ  „Darnaus vystymo projektai” el. paštu info@dvp.lt arba telefonu +370 659 05603.

Projektas finansuojamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemone Nr. 08.3.1-ESFA-K-413 „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“.