Įvyko apskritojo stalo diskusijos šešiose Anykščių rajono seniūnijose

Sprendžiant jaunimo užimtumo problemą Anykščių rajone, stiprinant vietos jaunimo, bendruomenės ir seniūnijos tarpusavio bendradarbiavimą 2015 m. spalio – lapkričio mėn. šešiose Anykščių rajono seniūnijose: Anykščių; Debeikių; Kavarsko; Skiemonių; Svėdasų; Viešintų. įvyko apskritojo stalo diskusijos tarp jaunimo, jaunimo neformalų grupių, jaunimo NVO,  vietos bendruomenių, seniūnijų administracijų atstovų. Diskusijų metu buvo atvirai išsikalbėta, paneigtos įvairios išankstinės nuostatos …

Įvyko apskritojo stalo diskusijos šešiose Anykščių rajono seniūnijose Skaityti daugiau »