Įvyko apskritojo stalo diskusijos šešiose Anykščių rajono seniūnijose

Sprendžiant jaunimo užimtumo problemą Anykščių rajone, stiprinant vietos jaunimo, bendruomenės ir seniūnijos tarpusavio bendradarbiavimą 2015 m. spalio – lapkričio mėn. šešiose Anykščių rajono seniūnijose:

  • Anykščių;
  • Debeikių;
  • Kavarsko;
  • Skiemonių;
  • Svėdasų;
  • Viešintų.

įvyko apskritojo stalo diskusijos tarp jaunimo, jaunimo neformalų grupių, jaunimo NVO,  vietos bendruomenių, seniūnijų administracijų atstovų.

Diskusijų metu buvo atvirai išsikalbėta, paneigtos įvairios išankstinės nuostatos bei stereotipai vieni kitų atžvilgiu, susitarta dėl tarpusavio bendradarbiavimo galimybių, rasti bendri sąlyčio taškai galimoms bendroms veikloms.

Siekiant įtvirtinti pasiektus žodinius susitarimus dėl bendradarbiavimo, po diskusijų kiekvienam susikūrusiam bendradarbiavimo tinklui buvo parengti metiniai Bendradarbiavimo veiklų planai, kuriuose, remiantis diskusijų dalyvių išsakytomis mintimis, numatyta kokiomis sąlygomis visos bendradarbiaujančios pusės sutinka bendradarbiauti, kiekvienos bendradarbiaujančios pusės indėlis bei bendros veiklos 2016 metams.

Diskusijos organizuotos ir planai rengti įgyvendinant   Anykščių jaunimo verslumo centro projektą „Jaunimas + bendruomenė = užimtumas“, finansuotą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *