Baigtas Bendrojo ugdymo mokyklų sveikatos indekso tyrimo testavimas

VšĮ „Darnaus vystymo projektai“ kartu su partneriu UAB „Grand Partners Consulting“ įgyvendino Bendrojo ugdymo mokyklų sveikatos indekso tyrimą 15 pilotinių Vilniaus miesto bei Vilniaus rajono mokyklose.

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ SVEIKATOS INDEKSAS – kriterijų visuma, leidžianti ištirti sveikatos ugdymo (-si) aplinką  mokykloje bei nustatyti kaip mokyklos bendruomenės nariai laikosi sveikos gyvensenos principų. Sveikatos indekso metodika buvo sukurta 2015 m. antroje pusėje, išanalizavus užsienio šalių gerąją patirtį, Lietuvos teisės aktus, diskusijų focus grupėse su ekspertais metu.

NAUDA MOKYKLAI:

  • Faktais grįstas tyrimas apie sveikatos ugdymo(-si) aplinką  mokykloje bei mokyklos bendruomenės narių sveikos gyvensenos principų laikymąsi.
  • Mokyklos bendruomenės apklausa (mokinių, mokytojų, administracijos, mokinių tėvų (globėjų)) apie mokyklos sporto, sveikos gyvensenos infrastruktūrą, vykdomą sveikatos politiką, žalingus įpročius, fizinę, psichologinę savijautą, sveikatą, mokinių lytinę elgseną, statistinė apklausos duomenų analizė.
  • Mokyklos sveikatos ugdymo(-si) aplinkos bei mokyklos bendruomenės narių sveikos gyvensenos stiprybių ir silpnybių identifikavimas.
  • Rekomendacijos (priemonės, veiklos) mokyklos silpnybių stiprinimui.
  • Galimų finansavimo šaltinių mokyklos projektinei veiklai, skirtai sveikatos ugdymo(-si) aplinkos mokykloje gerinimui bei mokyklos bendruomenės narių sveikos gyvensenos skatinimui, išplėstinis sąrašas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *