November 2020

Projektas „Švenčionių miestas – verslumo židinys“

     Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. VšĮ Darnaus vystymo projektai 2020 m. lapkričio mėn. pradėjo įgyvendinti projektą „Švenčionių miestas – verslumo židinys“, kuris skirtas verslo plėtros Švenčionių mieste skatinimui. Projekto tikslas – skatinti verslo kūrimąsi ir plėtrą Švenčionių mieste siekiant pagerinti gyventojų įsidarbinimo galimybes. Projekto tikslui pasiekti keliamas uždavinys – teikti pagalbą verslo …

Projektas „Švenčionių miestas – verslumo židinys“ Read More »

Projektas „Padidinkime jauno verslo subjektų skaičių Švenčionių mieste“

  Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. VšĮ Darnaus vystymo projektai 2020 m. lapkričio mėn. pradėjo įgyvendinti 16 mėn. trukmės projektą „Padidinkime jauno verslo subjektų skaičių Švenčionių mieste“. Šis Projektas skirtas verslo plėtros Švenčionių mieste skatinimui. Smulkus ir vidutinis verslas – vienas iš pagrindinių ekonomikos augimo veiksnių, turintis esminį poveikį bendrai Lietuvos ūkio plėtotei, naujų …

Projektas „Padidinkime jauno verslo subjektų skaičių Švenčionių mieste“ Read More »

Baigtas įgyvendinti projektas “Nevartok – pasiek daugiau!”

VšĮ „Darnaus vystymo projektai“ baigė įgyvendinti projektą „Nevartok – pasiek daugiau!“. Projektu siekta vykdyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją, didinant paauglių užimtumą tęstinėmis fizinio aktyvumo veiklomis. Taip sprendžiant psichoaktyvių medžiagų vartojimo tarp paauglių bei nepakankamo paauglių užimtumo, kaip psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos dalies, problemas. Pasiektas projekto tikslas – vykdyti psichoaktyvių medžiagų prevenciją ir taikyti žalos mažinimo priemones …

Baigtas įgyvendinti projektas “Nevartok – pasiek daugiau!” Read More »