Projektas „Padidinkime jauno verslo subjektų skaičių Švenčionių mieste“

 

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

VšĮ Darnaus vystymo projektai 2020 m. lapkričio mėn. pradėjo įgyvendinti 16 mėn. trukmės projektą „Padidinkime jauno verslo subjektų skaičių Švenčionių mieste“. Šis Projektas skirtas verslo plėtros Švenčionių mieste skatinimui.

Smulkus ir vidutinis verslas – vienas iš pagrindinių ekonomikos augimo veiksnių, turintis esminį poveikį bendrai Lietuvos ūkio plėtotei, naujų darbo vietų kūrimui ir socialiniam stabilumui, todėl jo plėtra yra viena iš svarbiausių Lietuvos ekonominės politikos krypčių.

Projekto tikslas – skatinti kurti verslą Švenčionių mieste, siekiant pagerinti gyventojų įsidarbinimo galimybes.

Projekto tikslui pasiekti keliamas uždavinys – didinti savarankiškai veiklą vykdančių gyventojų ir mažų arba vidutinių įmonių skaičių Švenčionių mieste.

Projekte numatyta įgyvendinti tokias veiklas:

– asmeninių ir verslumo įgūdžių mokymų teikimas Švenčionių miesto gyventojams;

– verslumo dirbtuvių (verslo simuliacijos) organizavimas Švenčionių miesto gyventojams;

– Švenčionių miesto gyventojų konsultavimas verslo steigimo klausimais.

Planuojamas dalyvių skaičius – 10 darbingo amžiaus gyventojų, gyvenančių Švenčionių mieste, kurie yra ekonomiškai neaktyvūs ar bedarbiai arba kuriems (ar kurių šeimoms) pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą yra teikiama socialinė parama.

Šiuo Projektu norime pasiekti tokių rezultatų:

– suorganizuoti 8 dienų mokymus, skirtus asmeninių ir verslumo gebėjimų ugdymui;

– suorganizuoti 6 dienų verslumo dirbtuves (verslo simuliaciją), skirtas praktinių įmonės valdymo ir plėtros disponuojant kompanijos ištekliais, šiuolaikinėmis inovacijomis bei produktais įgūdžių ugdymui;

– suteikti 100 valandų konsultacijų Projekto dalyviams (pagalba išsirenkant tinkamiausią verslo formą, veiklos viešinimo,  tiekėjų ir klientų paieškos būdų ir metodų klausimais, metodinė pagalba mokestiniais ir teisiniais klausimais, išorinių finansavimo šaltinių paieška ir paraiškų pildymas, licencijavimas, atitiktis priešgaisrinės ir darbo saugos, sanitariniams ir kt. reikalams).