Įsibėgėja prevenciniai renginiai projekte „Linksminkis kitaip!“.

Renginių metu projekto atstovai neformaliose jaunimo susibūrimo vietose bei viešų renginių metu bendrauja 🗣️👥 bei diskutuoja su jaunimu apie alternatyvias psichoaktyvių medžiagų vartojimui jaunimo pasilinksminimo formas 🚫💊, skatina rinktis atsakingus bei saugius sveikatai pasilinksminimo būdus bei formas🏄‍♀️🏋️‍♂️🚴‍♀️, prireikus suteikia būtiniausią pagalbą🆘 ir/ar nukreipia pas specialistus👨‍⚕️👩‍⚕️.

Projektas dalinai finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.