Baigėsi projekto „Linksminkis kitaip!“ veiklos

Baigėsi projekto „Linksminkis kitaip!“ veiklos, kurios turėjo tiesioginės naudos net 1104 paaugliams ir jaunuoliams.

Projekto tikslas – skatinti paauglius ir jaunimą nepradėti vartoti ir/arba atsisakyti psichoaktyvių medžiagų vartojimo projekto savivaldybėse, motyvuojant juos keisti savo elgesį -, buvo pasiektas, o tai pagrindžia rezultatai:

💡Apmokyti 22 specialistai darbui su jaunimo psichoaktyvių medžiagų prevencija projekto savivaldybėse;

💡Veiklose dalyvavo 1104 paaugliai bei jaunuoliai (buvo planuota, kad dalyvaus 1056 dalyviai), kurie padedant mobilių grupių nariams susipažino su psichoaktyvių medžiagų žala ir gyvenimo be šių medžiagų nauda;

💡Suteikta 309 val. psichologo konsultacijų paaugliams bei jaunuoliams (buvo planuota suteikti 297 val.), kuriems buvo reikalinga didesnė parama sprendžiant su psichoaktyvių medžiagų vartojimu susijusius iššūkius.

💡Padidėjęs veiklų dalyvių kritinis mąstymas savo sveikatos atžvilgiu. Jaunuoliai motyvuoti keisti savo elgesį, rinktis sveiką gyvenseną, išlikti psichologiškai stipriais mažinant ar atsisakant psichoaktyvių medžiagų vartojimo.

Projekto dalyvių geros savijautos pokyčio vertinimas psichologo konsultacijų pradžioje ir pabaigoje parodė, kad projekto dalyviai psichologo konsultacijų pabaigoje jaučiasi pakilesnės nuotaikos, ramesni bei aktyvesni imtis veiklų, turi daugiau juos dominančių veiklų lyginant su psichologo konsultacijų pradžia.

Projektas dalinai finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.