Pradedama rengti kultūros strategija!

Pradedama rengti kultūros strategija!
Gruodžio mėnesį Radviliškio rajono savivaldybės administracija ir VšĮ „Darnaus vystymo projektai“ pasirašė sutartį dėl Radviliškio rajono kultūros plėtros strategijos 2022 – 2030 metams (toliau – Strategija) rengimo paslaugų. Pagrindinis strategijos rengimo tikslas – suplanuoti veiksmus Radviliškio rajono kultūros, paveldosaugos ir turizmo sričių plėtrai iki 2030 m.
Rengiant Strategiją numatyta atlikti Radviliškio rajono kultūros sektoriaus situacijos analizę (tarptautinių, nacionalinių, Savivaldybės strateginių planavimo dokumentų apžvalga, esamos situacijos Radviliškio rajono kultūros sektoriuje įvertinimas, vidaus ir išorės veiksnių bei SSGG analizių atlikimas).
Strategijos rengimo metu numatyta inicijuoti ir gyventojų apklausą apie kultūros būklę rajone (kultūros paslaugų prieinamumą, jų vartojimą, pasitenkinimą kultūros paslaugomis bei jų poreikį ir kt.). Apklausos metu gyventojai bus kviečiami teikti savo pasiūlymus dėl Radviliškio rajono kultūros plėtros – kvietimas bus paskelbtas www.radviliskis.lt bei Radviliškio rajono savivaldybės „Facebook“ paskyroje.
Atlikus analizes ir įvertinus gyventojų apklausos rezultatus, bus nustatomas Radviliškio rajono kultūros plėtros potencialas, susiejant jį su turizmo bei paveldosaugos sritimis. Kartu su koordinacine Strategijos rengimo darbo grupe bus formuluojama kultūros plėtros vizija (idealus ateities paveikslas arba įsivaizduojama būklė, kuri gali būti pasiekta pačiomis palankiausiomis sąlygomis), identifikuojami kultūros plėtros prioritetai, tikslai ir uždaviniai, sudaromas veiksmų planas bei parengiamos įgyvendinimo nuostatos.
Savo pasiūlymus Strategijos rengimo metu galite teikti el. paštu projektai@dvp.lt.
VšĮ „Darnaus vystymo projektai“ informacija