November 2022

Kėdainių rajono savivaldybės jaunimo problematikos tyrimas

2022 m. gegužės – spalio mėnesiais VšĮ „Darnaus vystymo projektai“ atliko Kėdainių rajono savivaldybės jaunimo problematikos tyrimą. Tyrimas atliktas vadovaujantis Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu 2011 m. parengta ir 2020 m, atnaujinta „Metodika, reikalinga jaunimo problematikos tyrimams savivaldybėse atlikti“. Tyrimo tikslas – ištirti jaunimo problemas pagal nustatytus rodiklius šiose jaunimo politikos …

Kėdainių rajono savivaldybės jaunimo problematikos tyrimas Read More »

Jaunimo problemų sprendimų planai savivaldybėse

Jaunimo problemų sprendimo savivaldybėje planas skirtas savivaldybės ir LR valdžios, verslo ir visuomenės atstovams, formuojantiems jaunimo politiką savivaldybėje. Planu siekiama sukurti darnią aplinką ir prielaidas plėtoti tęstinę jaunimo politiką, užtikrinant esamų priemonių plėtojimą, kylančių problemų sprendimą, naujų priemonių atsiradimą ir šių priemonių efektyvų veikimą, sudarant palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei integruojantis į visuomenės gyvenimą. …

Jaunimo problemų sprendimų planai savivaldybėse Read More »

Jaunimo politikos kokybės vertinimai savivaldybėse

Tikslas – siekti maksimalaus valstybės ir savivaldybių vykdomų programų bei priemonių jaunimo politikos srityje efektyvumo, harmoningos jaunimo politikos plėtros, nukreiptos į jaunimui aktualių klausimų sprendimą, visose savivaldybėse, skatinti savivaldybes nuolat tobulėti jaunimo politikos srityje. Jaunimo politikos kokybės vertinimo savivaldybėje uždaviniai: rinkti duomenis apie jaunimo politikos padėtį savivaldybėje, joje įgyvendinamas įvairias programas ir priemones, skirtas jaunimui; …

Jaunimo politikos kokybės vertinimai savivaldybėse Read More »