Atlikta Akmenės rajono savivaldybės jaunimo apklausa

2022 metų gruodžio mėnesį VšĮ „Darnaus vystymo projektai“ atliko Akmenės rajono savivaldybės jaunimo apklausos analizę.

Apklausą inicijavo Akmenės rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba, siekdama išsiaiškinti jaunimo nuomonę, pomėgius, įžvalgas, teikiamų paslaugų jaunimui vertinimą, kurie padės rengiant Akmenės rajono savivaldybės jaunimo problemų sprendimo planą 2023-2025 metams.

Atliktos apklausos ataskaitoje pateikiama Akmenės rajono jaunimo apklausos duomenų analizė, išvados ir rekomendacijos. Rengiant apklausą atlikta jaunimo apklausa respondentams pateikiant anketą, sudarytą iš 28 klausimų. Apklausos metu apklausti 245 jaunuoliai nuo 14 iki 29 metų.

Apklausa atlikta, siekiant laiku atpažinti ir įvardinti jaunimą ištinkančius sunkumus, taip pat planuoti ir koordinuojant vykdyti intervencijos ir prevencijos programas jaunimui, sutelkti vietos resursus ir savivaldybės institucijų bei įvairių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų jėgas jaunimo problemų sprendimui.