Vaikų stovykla prie Rubikių ežero

VšĮ „Darnaus vystymo projektai” vykdydama projektą „Socialinės rizikos šeimų narių integracija į darbo rinką Anykščių r. sav., Zarasų r. sav. ir Visagino sav.“ surengė 7 dienų socialinių įgūdžių ugdymo stovyklą projekte dalyvaujančiam jaunimui nuo 14 iki 18 metų. Stovykla buvo organizuojama Anykščių r. sav. prie Rubikių ežero, o joje savo socialinius įgūdžius galėjo pagerinti net 41 jaunasis projekto dalyvis.

Stovykloje per vaikams patrauklia forma vykdomus sporto, sveikos gyvensenos, namų tvarkos, maisto gaminimo, kūrybos, komandinio darbo bei kitus užsiėmimus buvo skatinamas vaikų savęs pažinimas ir savigarba, gebėjimas bendrauti, suprasti aplinkinius, gebėjimas priimti sprendimus, spręsti konfliktus, įveikti stresą.

Stovykloje vaikai taip pat gavo pagalbą iš savo socialinių darbuotojų jiems rūpimais klausimais.

Po stovyklos projekto dalyviai į namus sugrįžo ne tik įgiję naujų įgūdžių, patirčių, bet ir susiradę naujų draugų, pradėjo labiau pasitikėti suaugusiais, kurie juos globojo visos stovyklos metu.

Projektas finansuojamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemone Nr. 08.3.1-ESFA-K-413 „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“.