Pradedamas vykdyti Molėtų rajono savivaldybės jaunimo problematikos tyrimas

2021 m. balandžio mėn. VšĮ „Darnaus vystymo projektai“ pradėjo vykdyti Molėtų rajono savivaldybės jaunimo problematikos tyrimą. Tyrimas atliekamas vadovaujantis Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu 2011 m. parengta ir 2020 m. atnaujinta „Metodika, reikalinga jaunimo problematikos tyrimams savivaldybėse atlikti“.

Tyrimo tikslas – ištirti jaunimo problemas pagal nustatytus rodiklius šiose jaunimo politikos įgyvendinimo srityse:
• mokymasis ir studijos (švietimas, mokymas, mokslas, studijos ir ugdymas);
• darbas (darbas ir užimtumas);
• laisvalaikis (laisvalaikis, poilsis, kūryba ir kultūra);
• gyvenimo sąlygos (ap(si)rūpinimas būstu);
• dalyvavimas (pilietiškumas, neformalus ugdymas);
• fizinė ir psichologinė savijauta (sveikatos apsauga);
• įpročiai ir gyvenimo būdas (sveikatingumas, kūno kultūra ir sportas);
• šeima, draugai, kaimynystė (socialinė apsauga);
• jaunimo probleminio / rizikingo elgesio apraiškos.

Atliekant tyrimą 14-29 metų jaunuoliai iš Molėtų rajono savivaldybės kviečiami pildyti anketą sudarytą iš 85 klausimų.