Projektas „Getting in Touch with Cyber-Youth“

2015 m. spalio 5-11 d. Italijoje, Turino mieste, vyko mokymai, organizuoti įgyvendinant projektą „Getting in Touch with Cyber-Youth“. Iš Lietuvos į mokymus vyko suformuota 4 asmenų grupė.

Jaunų žmonių gyvenime informacijos ir komunikacijos technologijos bei internetas užima vis svarbesnį vaidmenį. Virtualaus gyvenimo kokybė daro vis didesnį poveikį jaunų žmonių socialinei ir psichinei gerovei. Šiuolaikinė karta yra „skaitmeninio amžiaus vietiniai“, kurie internetu pradeda naudotis vis jaunesniame amžiuje.

Dėka išmaniųjų mobiliųjų telefonų naudojimasis internetu tarp jaunimo vis auga ir auga, deja, dažniausiai be jokios suaugusiųjų ar tėvų kontrolės, kurie yra „skaitmeninio amžiaus imigrantai“, dažniausiai mažai begalintys pagelbėti vaikams naudotis šiuolaikinėmis naujomis technologijomis.

Getting in Touch with Cyber-Youth“ projektas – skirtas supažindinti su jaunimu dirbančius asmenis su metodologija ir priemonėmis, didinančiomis jaunų žmonių, besinaudojančių informacijos ir komunikacijos technologijomis internete, saugumą ir kūrybiškumą bei padedančiomis atpažinti ir kovoti su patyčiomis ir neapykanta internete. Projekte dalyvavo 5 organizacijos iš Italijos, Lietuvos, Rusijos Federacijos, Jungtinės Karalystės ir Kroatijos. Mokymuose dalyvavo 20 su jaunimu dirbančių asmenų, po 4 iš kiekvienos organizacijos.

7 dienų mokymų uždaviniai buvo: Pakelti su jaunimu dirbančių asmenų kvalifikaciją informacijos ir komunikacijos technologijų naudojimo srityje. Pristatyti ir išmokyti kaip gyvenimo įgūdžių lavinimas per neformalų švietimą gali padėti kovoti su patyčiomis ir neapykantos skleidimu internete; padidinti jaunimo saugumą internete. Apsikeisti gerąja patirtimi, metodinėmis priemonėmis, technologijomis, skatinančiomis jaunimo kūrybiškumą, naudojant informacijos ir komunikacijos technologijas.

Mokymų metu buvo naudotos interaktyvios ir aktyvų dalyvavimą skatinančios neformalaus švietimo priemonės, tokios, kaip darbas grupėse, simuliacijos, veiklos lauke, diskusijos ir pan. Dalyviai sužinojo naujų teorinių ir praktinių metodų, kuriuos jie galės lengvai panaudoti tiek savo darbe, tiek asmeniniame gyvenime.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *