Projektas „Jauno verslo plėtra Švenčionių mieste“

 

 

 

UAB „Darėjas“ bendradarbiaudamas su všĮ „Darnaus vystymo projektai“ 2018 m. rugsėjo 19 d. pradėjo įgyvendinti projektą „Jauno verslo plėtra Švenčionių mieste“.

 

Smulkus ir vidutinis verslas – vienas iš pagrindinių ekonomikos augimo veiksnių, turintis esminį poveikį bendrai Lietuvos ūkio plėtotei, naujų darbo vietų kūrimui ir socialiniam stabilumui, todėl jo plėtra yra viena iš svarbiausių Lietuvos ekonominės politikos krypčių. Projekto poreikis yra nulemtas atsižvelgiant į sudėtingą verslo kūrimo ir plėtros situaciją Švenčionyse.

 

Projektu siekiama – skatinti jauno verslo plėtrą Švenčionių mieste siekiant pagerinti gyventojų įsidarbinimo galimybes.

 

Projekto tikslui pasiekti keliamas uždavinys – teikti pagalbą verslo steigimo bei vystymo klausimais Švenčionių mieste.  Uždavinio įgyvendinimui numatomos veiklos:

– mokymų aktualiais klausimais teikimas projekto dalyviams;

– projekto dalyvių konsultavimas ir mentorystė.

 

Projekto tikslinė grupė yra darbingi gyventojai:

-kurie yra ekonomiškai neaktyvūs asmenys ar bedarbiai;

-kuriems (ar kurių šeimoms) pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą yra teikiama socialinė parama (pvz., socialinės pašalpos, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos).

Į projekto veiklas bus įtraukti 7 asmenys.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo. Europos  įgyvendinimo priemone Nr. 8.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.