Mokymai vyresnio amžiaus žmonėms Molėtuose

VšĮ „Darnaus vystymo projektai” vykdydami projektą „Vyresni darbingo amžiaus asmenys – aktyvūs visuomeniniame gyvenime ir darbo rinkoje” 2018 m. spalio 18 d. Molėtuose surengė mokymus apie stresą, jo įveikimo būdus socialinėje bei darbinėje aplinkoje, o spalio mėn. 25 d. – apie socialinį verslumą: kaip gauti naudą kuriant gerovę kitiems.

Mokymuose apie stresą dalyviai įgijo žinių apie streso poveikį žmogaus organizmui, sužinojo kokią įtaką darbingumui (laiko ir veiksmų planavime, konfliktų valdyme, komunikacijoje) daro patiriamas stresas. Taip pat dalyviai turėjo galimybę patys išbandyti tam tikrus praktinius streso valdymo būdus.

Socialinio verslumo mokymuose dalyviai turėjo puikią galimybę įgyti žinių apie verslumą, socialines inovacijas, sužinojo, kuo socialinis verslas skiriasi nuo tradicinio verslo, kodėl verta rinktis būtent tokį verslo modelį, įgijo praktinių socialinio verslo kūrimo įgūdžių.

Visi mokymai organizuoti įgyvendinant projektą, kuris finansuojamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemone Nr. 08.3.2-ESFA-K-415 „54 +“.