Startavo anglų kalbos mokymai vyresnio amžiaus žmonėms

VšĮ „Darnaus vystymo projektai” vykdydami projektą „Vyresni darbingo amžiaus asmenys – aktyvūs visuomeniniame gyvenime ir darbo rinkoje” Molėtų r. sav. rengia 32 val. (8 dienų) anglų kalbos mokymus pradedantiesiems. Pirmieji mokymai jau įvyko 2019-02-07.

Šiuose mokymuose dalyvauja 10 vyresnio amžiaus projekto dalyvių, kurie 8 savaites intensyviai mokysis anglų kalbos pagrindų.

Mokymų metu dalyviai įgis bendravimo anglų kalba įgūdžius, gebės suprasti žodžiu perduodamą žinią, pradėti ir palaikyti pokalbį, skaityti ir suprasti angliškus tekstus, užsienio kalba tiek žodžiu, tiek raštu išreikšti mintis, jausmus, suprasti pašnekovo perduodamą informaciją. Visi šie gebėjimai projekto dalyviams padės jaustis tvirčiau šiuolaikinėje darbo rinkoje bei visuomenėje, kuriose anglų kalba tapo neatsiejama bendravimo dalimi.

Mokymai organizuoti įgyvendinant projektą „Vyresni darbingo amžiaus asmenys – aktyvūs visuomeniniame gyvenime ir darbo rinkoje!“, kuris finansuojamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemone Nr. 08.3.2-ESFA-K-415 „54 +“.