Projektas „Vyresni darbingo amžiaus asmenys – aktyvūs visuomeniniame gyvenime ir darbo rinkoje!“

 

 

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų (2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonė Nr. 08.3.2-ESFA-K-415 „54 +“).

Nuo 2018-03-20 VšĮ Darnaus vystymo projektai pradėjo įgyvendinti projektą „Vyresni darbingo amžiaus asmenys – aktyvūs visuomeniniame gyvenime ir darbo rinkoje!“

Projektu siekiama sukurti palankias sąlygas vyresniems darbingo amžiaus Anykščių, Zarasų ir Švenčionių r. sav. gyventojams aktyviai dalyvauti sprendžiant socialinius ir pilietinius klausimus, padidinti jų dalyvavimo darbo rinkoje galimybes

Projekto metu bus įgyvendinami šie uždaviniai bei veiklos:

  1. Informacijos sklaidos apie vyresnio darbingo amžiaus asmenų potencialą, įgyvendinamą projektą kompanija (spaudos konferencijos, informaciniai straipsniai vietos spaudoje) Anykščių, Zarasų ir Švenčionių r. sav.
  2. Vyresnio darbingo amžiaus asmenų savanoriškos veiklos organizavimas ir vykdymas (mokymai ir individualios psichologo konsultacijos savanorius priimsiančių organizacijų atstovams bei savanoriams, savanoriškos veiklos atmintinės savanoriams, savanorystės veikla) Anykščių, Zarasų ir Švenčionių r. sav.
  3. Bendrųjų gebėjimų bei šiuolaikinėje darbo vietoje reikalingų kompetencijų mokymai Anykščių, Zarasų ir Švenčionių r. sav. vyresnio darbingo amžiaus asmenims.
  4. Individualios psichologo konsultacijos vyresnio darbingo amžiaus asmenimis Anykščių, Zarasų ir Švenčionių r. sav., siekiant jų grįžimo ar išlikimo darbo rinkoje.

Įgyvendinus Projekto veiklas Anykščių, Zarasų ir Švenčionių r. sav.  vyresni darbingo amžiaus gyventojai taps aktyvesni visuomeniniame, bendruomeniniame gyvenime ir darbo rinkoje, padidės jų savivertė, bendrieji ir socialiniai įgūdžiai, sumažės su jų amžiumi susiję stereotipai tarp savivaldybių gyventojų. Tikimasi, kad Projektui pasibaigus, savanoriai taps gyvais aktyvaus senėjimo pavyzdžiais kitiems vyresnio darbingo amžiaus asmenims.

Projektas suburs grupę savanorius priimančių organizacijų, kurios bus apmokytos ir tinkamai paruoštos dirbti su savanoriais, kas padės joms tapti atviresnėmis visuomenei bei labiau matomomis visuomeniniame gyvenime. Pasibaigus projektui jos bus pajėgios pačios prisitraukti savanorius organizacijų veiklų vykdymui.