Projektas „Vyresni darbingo amžiaus asmenys – aktyvūs visuomeniniame gyvenime ir darbo rinkoje!“

VšĮ Darnaus vystymo projektai bendradarbiaudama su VšĮ „Route-4“, Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centru ir 8 savanorius priimančiomis organizacijomis* Zarasuose, Anykščiuose ir Visagine 2018 m. kovo 20 d. startavo 24 mėn. trukmės projektą „Vyresni darbingo amžiaus asmenys – aktyvūs visuomeniniame gyvenime ir darbo rinkoje!“.

Projektu siekiama sukurti palankias sąlygas vyresniems darbingo amžiaus Utenos regiono Anykščių, Zarasų, Molėtų, Ignalinos r. sav. ir Visagino sav. gyventojams aktyviai dalyvauti sprendžiant socialinius ir pilietinius klausimus, padidinti jų dalyvavimo darbo rinkoje galimybes

Tikslinė grupė – vyresni darbingo amžiaus asmenys, t.y. asmenys nuo 55 metų iki Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyto senatvės pensijos amžiaus.

Projekto metu bus įgyvendinamos šios veiklos:
1. Informacijos sklaidos apie vyresnio darbingo amžiaus asmenų potencialą, įgyvendinamą projektą kompanija (švietėjiški informacijos sklaidos renginiai) Projekte dalyvaujančiose sav.
2. Vyresnio darbingo amžiaus asmenų savanoriškos veiklos organizavimas ir vykdymas (mokymai ir individualios psichologo konsultacijos savanorius priimsiančių organizacijų atstovams bei savanoriams, savanoriškos veiklos atmintinės) Projekte dalyvaujančiose sav.
3. Bendrųjų gebėjimų bei šiuolaikinėje darbo vietoje reikalingų kompetencijų mokymai Projekte dalyvaujančiose sav. vyresnio darbingo amžiaus asmenims.
4. Individualios psichologo konsultacijos vyresnio darbingo amžiaus asmenimis Projekte dalyvaujančiose sav., siekiant jų grįžimo ar išlikimo darbo rinkoje.

Įgyvendinus Projekto veiklas Anykščių, Zarasų, Molėtų, Ignalinos r. sav.  ir Visagino sav. vyresni darbingo amžiaus gyventojai taps aktyvesni visuomeniniame gyvenime ir darbo rinkoje, padidės jų savivertė, bendrieji ir socialiniai įgūdžiai, sumažės su jų amžiumi susiję stereotipai tarp savivaldybių gyventojų. Tikimasi, kad Projektui pasibaigus, savanoriai taps gyvais aktyvaus senėjimo pavyzdžiais kitiems vyresnio darbingo amžiaus asmenims. Projektas suburs grupę savanorius priimančių organizacijų, kurios bus apmokytos ir tinkamai paruoštos dirbti su savanoriais, kas padės joms tapti atviresnėmis visuomenei bei labiau matomomis visuomeniniame gyvenime. Pasibaigus projektui jos bus pajėgios pačios prisitraukti savanorius organizacijų veiklų vykdymui.

* Savanorius priimančios organizacijos – partnerės:

– Anykščių r. sav.: Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras, Anykščių rajono Piktagalio kaimo bendruomenė, Anykščių rajono N. Elmininkų kaimo bendruomenė, „Gelbėkit vaikus“ Raguvėlės vaikų dienos centras;

– Zarasų r. sav.: Zarasų rajono socialinių paslaugų centras ir Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalka;

– Visagino sav.: Visagino socialinių paslaugų centras ir Visagino trečiojo amžiaus universitetas

Projektas finansuojamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemone Nr. 08.3.2-ESFA-K-415 „54 +“.