Vilniaus miesto bendruomenės sveikatos tarybos posėdyje aptarti Vilniaus gimnazijų sveikatos indekso tyrimo rezultatai

2017 m. gruodžio 21 d. VšĮ „DARNAUS VYSTYMO PROJEKTAI“ atstovai lankėsi Vilniaus miesto savivaldybėje, kur Vilniaus miesto bendruomenės sveikatos tarybos posėdyje pristatė Mokyklų sveikatos indekso tyrimo, atlikto 2015-2017 m. 23-jose Vilniaus miesto gimnazijose, rezultatus bei rekomendacijas Vilniaus miesto savivaldybei dėl mokinių sveikatos ugdymo (-si) ir ugdymo (-si) aplinkos Vilniaus miesto gimnazijoje gerinimo.

Mokyklų sveikatos indeksas – kriterijų visuma, leidžianti ištirti sveikatos ugdymo(-si) aplinką  mokykloje bei nustatyti, kaip mokyklos bendruomenės nariai laikosi sveikos gyvensenos principų.

Mokyklų sveikatos indekso kriterijai:

  • Mokyklos infrastruktūros kriterijus.
  • Mokyklos vykdomos sveikatos politikos kriterijus.
  • Žalingų įpročių kriterijus.
  • Fizinės savijautos ir sveikatos kriterijus.
  • Psichologinės savijautos kriterijus.
  • Lytinės elgsenos kriterijus.

Verta paminėti, kad Mokyklų sveikatos indekso metu buvo tirta 23 Vilniaus miesto gimnazijų vidaus ir išorės mokymosi aplinka, gimnazijų turima internetinė erdvė, puslapiai socialiniuose tinkluose, imami interviu iš gimnazijų administracijos atstovų, pedagogų, švietimo pagalbos specialistų, atliekama gimnazijų bendruomenės apklausa. Mokyklų sveikatos indekso metu buvo apklausti 1911 Vilniaus miesto gimnazistų, 747 mokytojai bei 1576 tėvai (globėjai).