Jaunimo problematikos tyrimai

Tyrimo tikslas – ištirti jaunimo problemas atspindinčių rodiklių būklę jaunimo politikos įgyvendinimo srityse:

·           mokymasis ir studijos (švietimas, mokymas, mokslas, studijos ir ugdymas);

·           darbas (darbas ir užimtumas);

·           laisvalaikis (laisvalaikis, poilsis, kūryba ir kultūra);

·           gyvenimo sąlygos (apsirūpinimas būstu);

·           dalyvavimas (pilietiškumas, neformalus ugdymas);

·           fizinė ir psichinė sveikata (sveikatos apsauga);

·           įpročiai ir gyvenimo būdas (sveikatingumas, kūno kultūra ir sportas);

·           šeima, draugai, kaimynystė (socialinė apsauga);

·           jaunimo probleminio / rizikingo elgesio apraiškos.

Tyrimas atliekamas vadovaujantis Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu 2011 metais parengta „Metodika, reikalinga jaunimo problematikos tyrimams savivaldybėse atlikti“.

Tyrimas leidžia įvertinti savivaldybės jaunimo situaciją pagal tuos pačius vertinimo kriterijus –  tyrimo rezultatus galima lyginti tarpusavyje su anksčiau atliktais tyrimais ir daryti konkrečias išvadas bei priimti sprendimus kaip užtikrinti, kad savivaldybėje jaunimo politika vystytųsi tolygiai.