Projekto „Vyresni darbingo amžiaus asmenys – aktyvūs visuomeniniame gyvenime ir darbo rinkoje!“ mokymai savanorystės koordinatoriams

VšĮ „Darnaus vystymo projektai” vykdydami projektą „Vyresni darbingo amžiaus asmenys – aktyvūs visuomeniniame gyvenime ir darbo rinkoje” Anykščių r. sav. (2018 m. rugpjūčio 23-24 d.) surengė 2-jų dienų mokymus savanorystės koordinatoriams iš savanorius priimsiančių organizacijų (Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centro; Anykščių rajono Piktagalio kaimo bendruomenės; Anykščių rajono N. Elmininkų kaimo bendruomenės; „Gelbėkit vaikus“ Raguvėlės vaikų dienos centro; Zarasų rajono socialinių paslaugų centro; Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės „Santalka”; Visagino socialinių paslaugų centro; Visagino trečiojo amžiaus universiteto).

Šiuose mokymuose savanorius priimančių organizacijų atstovai buvo supažindinti su savanoriškos veiklos sampratos ir teisinės bazės Lietuvoje apžvalga, komunikacijos su vyresniais darbingo amžiaus asmenimis specifika, buvo diskutuojama kaip turėtų būti vykdomas  vyresnio darbingo amžiaus asmenų savanorystės procesas jų organizacijose, kokias veiklas turėtų vykdyti savanoriai.

Organizacijų atstovai, praėję šiuos mokymus, taps projekto dalyvių (vyresnių asmenų) savanoriškos veiklos mentoriais savo organizacijose, gebės dalyviams padėti tapti aktyvesniems visuomeniniame gyvenime ir darbo rinkoje.

Mokymai organizuoti įgyvendinant projektą, kuris finansuojamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemone Nr. 08.3.2-ESFA-K-415 „54 +“.