Socialinių darbuotojų komanda startuoja Projektą Utenos apskrityje

Š.m. liepos 24 d. Dusetose susitiko socialinių darbuotojų komanda suburta darbui su socialinių paslaugų gavėjais Anykščių r., Zarasų r. ir Visagine. Komanda susitiko konsultacijoje, kurios tema vienodo požiūrio į moteris ir vyrus darbo rinkoje formavimas, aptarė socialinę atskirtį patiriančių asmenų įsidarbinimo galimybes savivaldybėse taip pat jų laukiantį tiesioginį darbą su šeimomis siekiant padėti įsidarbinti, įsitvirtinti darbo rinkoje, gerinti socialinius įgūdžius, šeimų tarpusavio ryšius.

Konsultacija organizuota įgyvendinant projektą, finansuojamą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemone Nr. 08.3.1-ESFA-K-413 „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“.