Projekto „Vyresni darbingo amžiaus asmenys – aktyvūs visuomeniniame gyvenime ir darbo rinkoje!“ įvadiniai savanorystės mokymai

VšĮ „Darnaus vystymo projektai” vykdydami projektą „Vyresni darbingo amžiaus asmenys – aktyvūs visuomeniniame gyvenime ir darbo rinkoje” 21 projekto savanoriui organizuoja 3-jų dienų įvadinius savanorystės mokymus Zarasuose (2018 m. spalio 9-10 d., lapkričio 10 d.), Visagine (2018 m. spalio 27 d. lapkričio 17 d., gruodžio 1 d.). Likusiems projekto dalyviams mokymai bus organizuojami Anykščiuose.

Šių mokymų tikslas – parengti vyresnio amžiaus darbingus asmenis savanorystei priimančiose organizacijose.

Mokymų metu dalyviai supažindinami su savanorystės samprata, savanoriškos veiklos principais, teisine aplinka Lietuvoje bei paties savanorio teisėmis ir pareigomis. Taip pat mokymuose nagrinėjama savanorystės reikšmė savanoriui ir visuomenei, atliekamos praktinės užduotys. Galiausiai savanoriai supažindinami su juos priimančiomis organizacijomis, savanoriškos veiklos šiose organizacijose aplinka, pobūdžiu.

Mokymai organizuoti įgyvendinant projektą, kuris finansuojamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemone Nr. 08.3.2-ESFA-K-415 „54 +“.