Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo problematikos tyrimas

VšĮ „Darnaus vystymo projektai” atliko Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo problematikos tyrimą. Tyrimas Švenčionių rajono savivaldybėje atliktas 2019 m. spalio – gruodžio mėn., vadovaujantis Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu 2011 m. parengta „Metodika, reikalinga jaunimo problematikos tyrimams savivaldybėse atlikti”.

Tyrimo tikslas – ištirti jaunimo problemas pagal nustatytus rodiklius šiose jaunimo politikos įgyvendinimo srityse:
• mokymasis ir studijos (švietimas, mokymas, mokslas, studijos ir ugdymas);
• darbas (darbas ir užimtumas);
• laisvalaikis (laisvalaikis, poilsis, kūryba ir kultūra);
• gyvenimo sąlygos (ap(si)rūpinimas būstu);
• dalyvavimas (pilietiškumas, neformalus ugdymas);
• fizinė ir psichologinė savijauta (sveikatos apsauga);
• įpročiai ir gyvenimo būdas (sveikatingumas, kūno kultūra ir sportas);
• šeima, draugai, kaimynystė (socialinė apsauga);
• jaunimo probleminio / rizikingo elgesio apraiškos.

Rengiant tyrimą buvo atlikta jaunimo apklausa respondentams pateikiant anketą, sudarytą iš 100 klausimų. Tyrimo metu apklausti 306 jaunuoliai nuo 14 iki 29 metų. Atsižvelgiant į amžiaus grupes, jaunuoliams buvo parengti skirtingi klausimų blokai: mokyklinio amžiaus jaunimui (14-18 m.) – mokykla, laisvalaikis, draugai, gyvenamoji aplinka, aktyvumas / dalyvavimas, žalingi įpročiai, mityba, psichologinė savijauta, lytiniai santykiai; vyresniems, nebe mokyklinio amžiaus jaunuoliams (19-29 m.) – studijos, darbas, laisvalaikis, draugai, gyvenamoji aplinka, aktyvumas / dalyvavimas, žalingi įpročiai, mityba, psichologinė savijauta, lytiniai santykiai, šeimos planavimas, požiūris į save.
Ataskaitoje pateikiami bendrieji paprastų ir agreguotų arba suminių rodiklių, apskaičiuotų iš turimų anketinių duomenų, atsakymų procentiniai arba faktiniai pasiskirstymai.

Tyrimas atliktas, siekiant laiku atpažinti ir įvardinti jaunimą ištinkančius sunkumus, taip pat planuoti ir koordinuojant vykdyti intervencijos ir prevencijos programas, sutelkti vietos resursus ir valstybės institucijų bei įvairių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų jėgas.
Parengtas tyrimas leis įvertinti savivaldybės jaunimo situaciją pagal tuos pačius vertinimo kriterijus – tyrimo rezultatus bus galima lyginti tarpusavyje su anksčiau atliktais tyrimais ir daryti pagrįstas konkrečias išvadas, įžvelgti tendencijas bei priimti sprendimus, kaip užtikrinti, kad savivaldybėje jaunimo politika būtų vystoma tolygiai.
Su Švenčionių rajono jaunimo problematikos tyrimo ataskaita galima susipažinti Švenčionių rajono savivaldybės tinklalapyje jaunimo skiltyje.