Prasidėjo skaitmeninio raštingumo mokymai socialiai pažeidžiamiems tėvams

Įgyvendinant projektą „Socialinės rizikos šeimų narių integracija į darbo rinką Anykščių r. sav., Zarasų r. sav. ir Visagino sav.“ nuo 2019 m. kovo mėn. startavo skaitmeninio raštingumo mokymai socialiai pažeidžiamiems tėvams. Pirmieji juos baigė projekto dalyviai iš Zarasų r. sav.

Mokymų metu projekto dalyviai įgijo pagrindinių informacinių ir ryšių technologijų įgūdžių: kompiuterio naudojimo surandant, įvertinant, saugant, rengiant, pristatant informaciją ir ja keičiantis, taip pat bendraujant ir dalyvaujant bendradarbiavimo tinkluose internete.

Projektas finansuojamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemone Nr. 08.3.1-ESFA-K-413 „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“.