Projektas „Įgalintas socialinę atskirtį patiriantis jaunimas Anykščių, Zarasų ir Švenčionių rajono savivaldybėse“

Projektu siekiama vykdyti socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių socialinę integraciją Švenčionių r., Anykščių r. bei Zarasų r. sav., teikti socialinės integracijos paslaugas siekiant mažinti jų socialinę atskirtį, atkurti palankias sąlygas jaunuolių vystymuisi, brendimui, integravimuisi į vietos bendruomenes, teikti pagalbą apie jų teises ir kitą jiems aktualią informaciją, ugdyti jaunuolių socialinio verslo gebėjimus ir skatinti juos realizuoti savo idėjas, integruoti jaunuolius į vietos bendruomenių aktyvų gyvenimą.

Projekto tikslinė grupė – socialinę atkirtį patiriantis jaunimas nuo 14 iki 29 metų: socialinės rizikos vaikai iki 18 m., daugiavaikių šeimų nariai, socialinės rizikos šeimų nariai, tautinėms mažumoms priklausantys asmenys, esami ir buvę vaikų socialinės globos namų, bendruomeninių vaikų globos namų, specialiųjų internatinių mokyklų, šeimynų auklėtiniai (iki 29 metų).

Projekto vykdytojas: VšĮ „Darnaus Vystymo Projektai“.

Projekto partneriai: VšĮ „Anykščių jaunimo verslumo centras“, Asociacija Turmanto rusų bendruomenė.

Daugiau informacijos apie projekto veiklas:

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org

https://www.facebook.com/darnausvystymoprojektai/

https://dvp.lt/

https://www.instagram.com/vsi_dvp/

Projektas finansuojamas EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis.