Projektas „Įgalintas socialinę atskirtį patiriantis jaunimas Anykščių, Zarasų ir Švenčionių rajono savivaldybėse“

„Įgalintas socialinę atskirtį patiriantis jaunimas Anykščių, Zarasų ir Švenčionių rajono savivaldybėse“. Projekto vykdytojas, Viešoji įstaiga „Darnaus Vystymo Projektai“, kartu su projekto partneriais, VšĮ „Anykščių jaunimo verslumo centras“ ir Asociacija Turmanto rusų bendruomene, vykdys veiklas Anykščių, Zarasų ir Švenčionių rajono savivaldybėse.

Projekto tikslas – suteikti socialinę atskirtį patiriančiam jaunimui būtinų žinių ir gebėjimų tapti pilnaverčiais, versliais ir aktyviais piliečiais bei padėti jiems kurti ir realizuoti socialinio verslo idėjas vietos bendruomenėse.

Projekto uždaviniai: Atrinkti bei suburti į projekto veiklas socialinę atskirtį patiriantį jaunimą projekto savivaldybėse. Suteikti socialinę atskirtį patiriančiam jaunimui socialinių įgūdžių bei bendrųjų gebėjimų būti socialiais, socialiai atsakingais bei pilietiškais projekto savivaldybių gyventojais. Išugdyti socialinę atskirtį patiriančio jaunimo socialinio verslumo įgūdžius bei padėti kurti ir realizuoti socialines inovacijas vietos bendruomenėse.

Jau greitai vyks pirmieji informaciniai projekto renginiai, kuriuose bus išsamiai supažindinama su projekto veiklomis bei galimybe jose dalyvauti!

Daugiau informacijos apie būsimą projekto veiklas:

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org

https://www.facebook.com/darnausvystymoprojektai/

https://www.instagram.com/vsi_dvp/

Projektas finansuojamas EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis.